top of page

Tarieven

De kosten voor een consult bedragen €65,-

In de praktijk is geen pin aanwezig, u kunt middels een betaalverzoek ("tikkie") afrekenen. 

Studio Qi is aangesloten bij beroepsvereniging NVTCG Zhong. Daardoor vergoeden de meeste zorgverzekeraars (een deel) van de behandeling als u aanvullend verzekerd bent. U dient de factuur zelf in bij uw verzekeraar.

Een overzicht van de vergoedingen door de diverse verzekeraars vindt u door hier te klikken. 

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn om uw afspraak bij te wonen, dan verzoek ik u vriendelijk om minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht.

Als zorgaanbieder val ik onder de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Indien u een klacht heeft, kunt u deze schriftelijk indienen bij de praktijk. Als we er samen niet uitkomen kunt u zich wenden tot Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) 

In de folder van S.C.A.G vind u hierover meer informatie. 

logo-Zhong, beroepsvereniging
01.2. logo SCAG.png
bottom of page